Lista spraw

Informacja o liczbie podatników

Kliknij tutaj aby przejść do usługi.

Informacja o możliwości odbioru dowodu osobistego

Kliknij tutaj aby przejść do usługi.

Informacja o najpopularniejszych imionach

Kliknij tutaj aby przejść do usługi.

Informacja o najpopularniejszych imionach w latach

Kliknij tutaj aby przejść do usługi.

Informacja o statusach mieszkańców

Kliknij tutaj aby przejść do usługi.

Pismo ogólne do podmiotu publicznego - stary wzór

Realizacja planu budżetu

Kliknij tutaj aby przejść do usługi.

Statystyki mieszkańców z podziałem na płeć i wiek

Kliknij tutaj aby przejść do usługi.

Statystyki mieszkańców z podziałem na płeć i wiek wg miejscowości

Kliknij tutaj aby przejść do usługi.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek - stary wzór

wyników