Alfabetyczna lista usług

D

Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

I

Informacja o liczbie podatników

Kliknij tutaj aby przejść do usługi.

Informacja o możliwości odbioru dowodu osobistego

Kliknij tutaj aby przejść do usługi.

Informacja o najpopularniejszych imionach

Kliknij tutaj aby przejść do usługi.

Informacja o najpopularniejszych imionach w latach

Kliknij tutaj aby przejść do usługi.

Informacja o statusach mieszkańców

Kliknij tutaj aby przejść do usługi.

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

L

Liczba podatników podatku od środków transportowych

Kliknij tutaj aby przejść do usługi.

Liczba pojazdów z podziałem wg sposobu opodatkowania

Kliknij tutaj aby przejść do usługi.

wyników