Najpopularniejsze usługi

Informacja o możliwości odbioru dowodu osobistego

Kliknij tutaj aby przejść do usługi.

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

Informacja o najpopularniejszych imionach

Kliknij tutaj aby przejść do usługi.

Informacja o najpopularniejszych imionach w latach

Kliknij tutaj aby przejść do usługi.

Informacja o statusach mieszkańców

Kliknij tutaj aby przejść do usługi.

Informacja o liczbie podatników

Kliknij tutaj aby przejść do usługi.

Liczba pojazdów z podziałem wg sposobu opodatkowania

Kliknij tutaj aby przejść do usługi.

Prezentacja ceny dt żyta oraz stawek podatku rolnego

Kliknij tutaj aby przejść do usługi.

Stawki podatku od środków transportu

Kliknij tutaj aby przejść do usługi.

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

wyników