Lista spraw

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

Informacja o liczbie podatników

Kliknij tutaj aby przejść do usługi.

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Liczba podatników podatku od środków transportowych

Kliknij tutaj aby przejść do usługi.

Liczba pojazdów z podziałem wg sposobu opodatkowania

Kliknij tutaj aby przejść do usługi.

Prezentacja ceny dt żyta oraz stawek podatku rolnego

Kliknij tutaj aby przejść do usługi.

Stawki podatku od środków transportu

Kliknij tutaj aby przejść do usługi.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Kliknij tutaj aby przejść do usługi.

Wymiar podatku

Kliknij tutaj aby przejść do usługi.

Zobowiązania wobec Gminy (podatki i inne opłaty)

Kliknij tutaj aby przejść do usługi.

wyników